Kavels & prijzen

Hebt u interesse in een kavel op het Europark? We gaan graag met u in gesprek! 
Op basis van de wensen van uw bedrijf doen we u een aanbod voor uw eigen kavel op maat. 

Grondprijzen
Incl. kosten voor ontsluiting en aansluiting op de riolering

  • NL: ca. 50,00 €/m2
  • D: tussen 18,50 €/m2 en 23,00 €/m2

Opties zijn mogelijk. 
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!

Subsidies
Hoewel de financieringsmogelijkheden de afgelopen jaren zijn veranderd en de individuele ondersteuning verminderd, kunnen bedrijven tegenwoordig nog steeds profiteren van verschillende subsidieregelingen. Een voorbeeld hiervan is het project "vierkant voor werk" of subsidies op het gebied van innovatie en/of fondsen voor de aanleg van eigen spoorverbindingen. Onze adviseurs van GVZ Europark GmbH informeert en ondersteund u graag bij uw subsidieaanvragen.

Bodem en water
Vanwege de grootte van het Europark variëren de bodemgesteldheid en de hoogte van het grondwaterpeil. In de volgende slechts enkele algemene informatie.
• Bodem: overwegend zandgrond.
• Drinkwater: aanvoer via de WMD
• Proceswater: aanvoer vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Coevorden is mogelijk.
• Grondwaterstand: variabel van ca. 0,5 tot ca. 1,5 m.

Vragen? Ga naar de contactpagina.